دانستنی ها

علل کاهش عیار قند در چغندرقند

هرگاه گیاهان زراعی را دیر تز ار زمان مناسبی که برای آن تعیین شده است بکارند اصطلاحا به آن کشت کرپه می گویند. اثر کرپه کاری در کاهش عیار قند در چغندر قند در مورد شرایط آب و هوایی مورد نیاز جهت رشد چغندرقند به اختصار شرح داده می شود. دو مرحله اصلي رشد چغندرقند عبارت است:

سازگاری چغندرقند

بهترین رشد چغندر قند هنگامی صورت می پذیرد كه حداكثر درجه حرارت در تابستان از 35 درجه تجاوز نكند و در پاییز نیز روزها آفتابی، دمای هوا در شبها پایین و درجه حرارت حداقل به یخبندان نزدیك شود. در كل، حرارت مناسب رشد چغندرقند بین 20 تا 24 درجه سانتیگراد است.

اطلاعات درباره کشت چغندرقند

عملیات زراعی :هرچه عملیات زراعی زراعت چغندر قند در زمان لازم و بموقع وبا کیفیت مطلوب انجام شود محصول تولید شده از راندمان بالای ریشه و عیار بالاتری برخوردار خواهد بود آزمون خاک: با توجه به نتایج آزمون خاک باید بافت خاک متوسط وشوری خاک وآب به ترتیب کمتر از 7 و 4/7 دسی زیمنس بر متر باشد .همچنین مصرف کود طبق آزمون خاک تعیین گردد

محاسن كشت چغندرقند

کشت غلاتی که بعداَ کشت می گردند نگه می دارد و عملکرد غلات را بهبود می بخشد. چغندرقند گیاهی وجینی است که ضمن کم کردن تراکم (تعداد) علفهای هرز حاصلخیزی و پوکی خاک را بهتر می کند. 6- محصولات فرعی چغندر با ارزش است. سربرگ چغندر و همچنین تفاله مخلوط با ملاس به دست آمده بعد از بهره برداری کارخانجات، غذای دام است. چغندر قند گیاهی با دو محصول است، برگها جهت